Wysyłka i zwroty

1. Sklep.2befast.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Wysyłka i zwroty" na stronach sklepu.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep.2befast.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta, klient ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie posiada oznak użytkowania, nie jest uszkodzony, zniszczony lub brudny. Wyjątek stanowi sytuacja w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana nie znajdująca się w podstawowej ofercie sklepu, wyprodukowana według indywidualnych potrzeb klienta. Zwroty prosimy kierować na adres firmy Justyna Biedrzycka z dopiskiem „zwrot”. Sklep.2befast.pl dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z sklep.2befast.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

6. Sklep.2befast.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach "sklep.2befast.pl".